Griekenland – Kolindros

Kolindros is een kleine landelijke gemeente (oppervlakte: (1.000 m²): 124.634) in de uitlopers van de Pieria ten noorden van de berg Olympus.

De gemeente bestaat uit vijf bebouwde gebieden:
• Kolindros (waar het bestuur van de gemeente zetelt)
• Kastania
• Ryakia
• Livadi
• Paliampela

Kolindros is verdeeld in laagland en semi-laagland. Het hoogste punt bevindt zich in de wijk Kastania (340 m.).

In het hele gebied heerst een gematigd klimaat. Dit wordt beïnvloed door de nabijheid van de zee.

Er wonen ongeveer 6.500 mensen in Kolindros . De actieve beroepsbevolking bestaat uit 2.037 mensen (38,7%). De werkloosheid bedraagt 3,5%. (Dit percentage stijgt als gevolg van hervormingen op gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid).

De lokale economie is gebaseerd op de primaire sector (landbouw en veeteelt). Deze heeft beperkte middelen. 79,1% van de bevolking werkt in deze sector. Daarentegen werkt slecht 12,3% van de actieve beroepsbevolking in de secundaire sector; dit percentage daalt. Hoewel er weinig mensen in de tertiaire sector werken, neemt dit aantal wel toe.

Kolindros heeft een uniek uitzicht dat bezoekers van deze regio erg mooi vinden. Het panoramische uitzicht is ongeëvenaard; iedereen wil maar wat graag zien hoe mooi het uitzicht is.

Kolindros is een van de meest actieve Europese gemeenten van Griekenland en heeft veel ervaring opgebouwd door Europese programma’s uit te voeren. Het neemt ook deel aan diverse Europese programma’s van de Europese Unie, de Griekse communautaire kaderregeling Ondersteuning en initiatieven vanuit de gemeenschap (leider).

Sinds de hervorming van de Griekse overheid in 2011, maakt Kolindros deel uit van de fusiegemeente Pydna-Kolindros. Deze fusiegemeente heeft een oppervlakte van 339.525 km2 en telt 15.360 inwoners.