European Charter

Geschiedenis

Europese Manifestatie in Esch in mei 1990

In 1990 organiseerde Esch de manifestatie. In totaal werden zo’n 100 buitenlandse gasten bij gastfamilies in Esch ondergebracht. Aanleiding voor de Essche organisatie was de viering van het 25-jarig Bierpompfeest, de verwelkoming van de nieuwe Esschenaren en de verbroedering met de bestaande bevolking. De buitenlandse gasten werden gastvrij opgenomen in het verbroederingsfeest.

Het thema van de bijeenkomst in 1990 was “Landelijke kernen en toerisme”.

Award: “Les Etoiles d’Or du Jumelage”

De Europese Commissie kent ieder jaar een prijs toe aan zogenaamde gejumeleerde steden, die zich in het kader van de onderlinge uitwisseling op bijzondere wijze hebben onderscheiden. Het is een hele eer dat deze prijs in 1993 aan de toen 12 samenwerkende dorpen werd toegekend en in 1998 nogmaals aan het toen tot inmiddels 15 leden uitgegroeide “Charter”.

Golden Stars 2010

En ook in 2010 won het Charter een prijs: De Golden Stars Award in het kader van het “Europe for Citizens Programme 2007 – 2013”.

Esch was uiteraard vertegenwoordigd bij de uitreikingen van die onderscheidingen.

certificate