Ontstaan en doel

Ontstaan

In 1989 ontmoetten 12 delegaties uit landen van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap elkaar voor het eerst in Cissé – Frankrijk op initiatief van de toenmalige burgemeester, de heer Michel Bouchet.
De delegaties waren alle afkomstig uit kleine, agrarische gemeenten tot ongeveer 6000 inwoners.

Het betrof de volgende gemeenten:

Cissé-Frankrijk, Troisvièrges-Luxemburg, Kolindros-Griekenland, Bièvre-België, Cashel-Ierland, Zavattarello-Italië, Pedralba de la Praderia-Spanje, Samuel-Portugal, Desborough-Engeland, Holmegaard-Denemarken, Hepstedt-Duitsland en Esch-Nederland.

De samenstelling van de delegaties was een afspiegeling van gemeentebestuur en bewoners, gemiddeld 10 personen per delegatie, waarvan 4 jongeren, met aan het hoofd de plaatselijke burgemeester.
Tijdens bovengenoemde bijeenkomst werd afgesproken dit evenement in de vorm van een uitwisselingsprogramma voort te zetten, jaarlijks op toerbeurt in het voorjaar of in de zomer te organiseren door een van de deelnemende landen.

In 2016 is besloten dat de delegatie grootte per 2017 is aangepast naar 8 personen.

Doelstelling

Doel van de jaarlijkse uitwisseling is het leggen van (in)formele contacten tussen bewoners van de aangesloten gemeenten uit de landen van de toen nog Europese Economische Gemeenschap om kennis te laten nemen van elkaars leef –, woon – en werkomstandigheden, sociaal-culturele achtergronden, levensbeschouwelijke opvattingen, vormen van openbaar bestuur en onderwerpen die jongeren aanspreken.
Een essentiële voorwaarde daarbij is dat tijdens de uitwisseling de bezoekers in gastfamilies worden opgenomen.
Daarnaast kunnen zowel op bestuurlijk niveau als samen met de burgers ideeën uitgewisseld worden – bijvoorbeeld m.b.t. de problematiek van kleinschaligheid, bestuurlijke innovatie en thema’s die eigen, lokale kwesties betreffen – en waarmee de andere leden hun voordeel kunnen doen.
Dit alles met het oog op een Europese integratie die meer dient te zijn dan alleen maar een streven naar een ‘economische markteenheid’. Bilaterale contacten worden dan ook extra gestimuleerd.
E.e.a. werd officieel vastgelegd in een ‘Charter’ waarin de gemeenten beloofden elkaar jaarlijks te ontmoeten met genoemde doelstelling als uitgangspunt.

Verder werd afgesproken bovengenoemde ontmoeting in de herfst daarvoor te laten voorafgaan door een ontmoeting van burgemeesters en voorzitters van de veelal nog op te richten  “Vrienden van Europa” clubs, verenigingen of stichtingen. Een samenkomst om het beleid voor de komende jaren formeel vast te leggen. Het organiserende land doet een voorstel m.b.t. het thema en het programma voor de jaarlijkse zomer-manifestatie.

In 1995 werd de EEG “omgedoopt” in Europese Unie en uitgebreid en werd het aantal gemeenten eveneens tot 15  aangevuld  met Ockelbo-Zweden, Kannus-Finland en Antau-Oostenrijk.
Verder is in Spanje de gemeente Ocaña vervangen door de gemeente Falset, in Italië de gemeente Zavattarello door Bucine en in Oostenrijk  Antau  door Lassee.
In mei 2004 werd de Europese Unie met nog eens 10 landen uitgebreid. Het Charter volgde deze uitbreiding en inmiddels hebben alle 10 nieuwe landen zich bij het Charter aangesloten, t.w.Lefkara-Cyprus, Medvev-Slowakije, Moravce-Slovenië, Nagycenk-Hongarije, Pólva- Estland, Kandava-Letland, Zagare-Litouwen, Stary Poddvorov-Tsjechië,  Strzyzow-Polen en Nadur-Malta. Inmiddels is Falset – Spanje vervangen door Bienvenida.

In 2007 zijn Roemenië en Bulgarije toegetreden tot de EU en de bijbehorende dorpen zijn respectievelijk Ibanesti en Maglizh waarmee het Charter nu bestaat uit 27 aangesloten dorpen. Maglizh in Bulgarije is inmiddels vervangen door Slivo Pole.

In 2013 is Kroatië toegetreden tot de Europese Unie en het dorp Tisno aangesloten bij het Charter. Hiermee komt het totaal op 28 dorpen.

In 2020 zijn Moravce (Slovenië) en Slivo Pole (Bulgarije) uitgetreden als lid van het Charter en is de zoektocht naar vervangers gestart. Per 1 januari maakt het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uit van de Europese Unie. Tijdens de zomerontmoeting in 2019 is daarom besloten het Charter open te stellen (onder voorwaarden) voor leden buiten de Europese Unie. Vervolgens is besloten Desborough te behouden als volwaardig lid van het Charter nadat het Verenigd Koninkrijk is uitgetreden.

01cbae8772c62ddf0117f67d2d0a1bcd67ccd5ad5c