Luxemburg – Troisvierges

Troisvierges, dat in het noorden van het Groothertogdom Luxemburg in het natuurgebied Our ligt, dankt zijn unieke karakter voornamelijk aan de geografische ligging en historische ontwikkeling. De geschiedenis van de gemeente begon ergens in het midden van de bossen van de Ardennen, toen men het land ging ontginnen.

Troisvierges werd voor het eerst in 1353 vermeld onder de Duitse naam Ulvelingen, een naam die nog steeds gangbaar is. In de zeventiende eeuw gebruikten Waalse pelgrims de naam Troisvierges, als ze verwezen naar de heilige plaats van de drie maagden Fides, Spes en Caritas. Een topografische kaart uit 1906 laat zien hoe de gemeente Troisvierges (in het Duits “Ulflingen” en in het Luxemburgs “Elwen” genoemd) drastisch veranderde van louter een plattelandsgemeente in een handelsplaats.

Het grootste deel van de bevolking bestond uit spoor- en douanepersoneel. De snelgroeiende en levendige gemeente had in 1910 1.550 inwoners. Na de Tweede Wereldoorlog nam het bevolkingsaantal echter enorm af. In 1980 had Troisvierges nog geen 1.000 inwoners. Gelukkige stopte deze negatieve ontwikkeling in de jaren negentig, voornamelijk als gevolg van de vestiging van nieuwe bedrijven. De overheid had nieuwe bedrijfs- en woongebieden aangewezen. Dit had een direct en positief effect op de bevolkingsgroei in dit oude spoorwegcentrum, waar het spoorwegnet veel van zijn betekenis verloren heeft. De vroegere agrarische bevolking is nagenoeg volkomen verdwenen en zelfs de kleine plaatsjes vertonen een gemêleerde sociale mix. 39% van de bevolking bestaat uit buitenlanders: er zijn 32 verschillende nationaliteiten in de regio, waarvan de Portugese (522 personen) en de Belgische (246 personen) de grootste groepen zijn.

Dankzij de moderne infrastructuur in zowel het onderwijs, cultuur als ook sport kunnen nieuwkomers makkelijk aansluiting vinden en de regio kan een groei op lange termijn tegemoet zien. In het industriële gebied van Troisvierges is een groot deel van de bedrijven gevestigd. Aangezien er meer bedrijven zijn die zich hier willen vestigen, was het nodig een uitbreidingsplan voor het industriegebied op te stellen. Deze positieve ontwikkeling is aantrekkelijk voor jonge werknemers en jonge families. Als gevolg daarvan groeit de bevolking gestaag.

De gemeente is makkelijk met de auto en de trein bereikbaar. Ze biedt toeristen tijdens hun verblijf naast een groot scala aan toeristische mogelijkheden variërend van cultuur tot shoppen, ook veel gelegenheid tot ontspanning. Troisvierges beschikt over twee zwembaden, een tennis-  en squashhal, tennisvelden, een eersteklas camping, restaurants, hotels en een bank. Rondom de gemeente bevinden zich prachtige wandelpaden met mooie uitzichtpunten die uitnodigen tot een wandeling in de fraaie en rustgevende natuur. De Franciscaanse kerk van Troisvierges die in 1658 werd gebouwd en het oudste orgel in het land bezit, is een waardevol historisch gebouw met barokke meubilering en schilderijen van Rubens. Ook staat er het standbeeld van de drie maagden (Trois Vierges).